قير و آسفالت

قير و آسفالت

İki biçimler, hidrokarbonların ve bunların azot, oksijen içeren, kükürt ve metal içeren türevlerinin bir karışımı olan katı veya katran benzeri ürünlerdir. Bitümler suda çözünmez, tamamen veya kısmen benzen, kloroform, karbon disülfür ve diğer organik çözücüler içinde çözünür. Reçine göllerinde doğal tortular şeklinde bulunur. Bu malzeme aynı zamanda odun veya kömür katranının damıtılmasıyla da elde edilebilir; rafine etme işlemi sırasında oluşan küçük miktarlarda. Bitümenler, çeşitli alanlarda kullanılan yaygın ve iyi bilinen bir mühendislik ve yapı malzemesidir:

– Yolların, binaların ve yapıların inşaatında, boru hatlarının döşenmesinde bir su yalıtımının yapılması için

– Asfalt betonu üretiminde

– Çatı malzemelerinin imalatında

– Boya ve vernik ve kablo endüstrisinde

– Akümülatör mastik, vb döküm için

 

     

Comments are closed.