مسولیت

مسولیت

گروه تجاری ویرا متعهد به ارائه محصولات و خدمات با بالاترین کیفیت، بالاترین استانداردهای ایمنی و حفاظت از محیط زیست در چارچوب اخلاق می باشد.

خدمت رسانی به مشتریان: به منظور تسهیل در کسب و کار مشتریان، درخواست های مشتریان درکوتاهترین زمان ممکن تهیه آماده و تحویل گردد.

رضایت مشتری: ازابتدای شروع به کار، برقراری ارتباط گرم با مشتریان از اهداف اولیه ما بوده است. ما معتقدیم که همیشه در سایه دوستی هایی  که داریم با آنها رشد می کنیم وبرای سالهای آینده باعث ایجاد اعتماد بین ما و مشتریان مان میشود.

اعتماد: شرکت ما، که به عنوان پل بین تولید کنندگان و عوامل پخش عمل می کند، موظف است به هر دو طرف اعتماد متقابل  مادی و معنوی را ایجاد کند.

Comments are closed.