سیاست کاری شرکت

سیاست کاری شرکت

سیاست مستمر بودن

پایه استراتژی کسب و کار ما  بر اساس “اصل رشد پایدار بر پایه انسان و محیط زیست می باشد.”

در تمام سرمایه گذاری های خود، ارج نهادن به ارزش های جامعه ای که در آن ما زندگی می کنیم را به عنوان مسئولیت اصلی مان می شناسیم.

ما در تلاش برای ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد کشور، نوآوری در صنعت و سازگاری با محیط زیست هستیم.

ما اصل مسئولیت اجتماعی شرکت را به عنوان اساس رشد پایدار می بینیم.

رویکرد ما مدیریت مسئولانه، بر پایه اخلاق و شفافیت می باشد.

سیاست اخلاقی

وظیفه و مسئولیت اصلی گروه ویرا در مورد اخلاق کاری این است که همه کارکنان  ملزم به رعایت اخلاق کاری باشند و از اهمیت این موضوع به عنوان قوانین این گروه تجاری مطلع باشند. مسئولیت مدیریتی مجموعه ابلاغ قوانین اخلاقی کار به کارکنان زیر مجموعه تا کارکنان با خواندن، درک و تایید تعهد به اجرای آخرین نسخه قوانین و مقررات اخلاقی کار را اجرا نمایند.

مجموعه تجاری ویرا از جمله شرکتهایی می باشد که بر پایه ارزش های اخلاقی، رفتار شفاف و منصفانه، منطبق با قوانین اجتماعی و حقوق بشر جهانی پایه گداری شده است.

اصول اساسی رفتاری  مجموعه تجاری ویرا بر پایه 4 اصل اساسی می باشد:

– رفتار اخلاقی که کارکنان مان ملزم به انجام آنها می باشد،

– مدیریت روابط مناسب با ذینفعانمان،

– رویکردهای ما در مورد سلامت و ایمنی شغلی کارکنانمان،

– نگرش ما در مورد مسائل زیست محیطی.

 

Comments are closed.