استراتژی

استراتژی

استراتژی گروه تجاری ویرا؛ با استفاده از تجربه بازار، دانش محلی و همکاری بین المللی می تواند در بازارهای  هدف از جمله بازار ترکیه که به رشد قابل ملاحضه ای رسیده با در نظر گرفتن جغرافیای نزدیک به توسعه یک مجموعه متنوع و ایجاد حداکثر ارزش افزوده برای سهامداران خود اقدام نماید.

Comments are closed.