Personel İlişkileri, Felsefesi ve Yan Ödenekler

 

Personel İlişkileri, Felsefesi ve Yan Ödenekler

VIRA GROUP’nin İnsan Kaynakları Politikası; çalışanlarına ve iş başvurusunda bulunan
adaylara, ırk, renk, inanç, etnik ve ulusal köken, cinsiyet, medeni hal yaş veya engellilik
ayrımı gözetmeden eşit davranmaktır. Şirket tüm çalışanlarına, yeteneklerine ve potansiyellerine
dayalı olarak ilerlemeleri konusunda fırsat eşitliği sağlar. Firmamız kurulduğundan bugüne kadar
çalışanlarını da ayrılmaz bir parçası olarak görmüştür. Onların üzüntüleri üzüntülerimiz, sevinçleri
sevinçlerimiz , başarıları başarılarımız olmuştur. En büyük başarılar birlik beraberlik içerisinde
birbirlerini seven insanlarla oluşmuştur.
VIRA GROUP İnsan Kaynakları Politikası, organizasyonun bütün kademelerinde teşvik edici ve
ödüllendirici bir ortam yaratmaktır. Hedeflere dayalı yönetim ve personel değerlendirme, personel
iyileştirme, motivasyon, iletişim, gelişim ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve her çalışanın kendi
performansına göre ödüllendirilmesini sağlamak için düzenli olarak kullanılmaktadır.

Yorumlar kapatıldı.