Politikalar

Politikalar

Sürdürülebilirlik Politikası

İş stratejimizin temelinde “insan ve çevre merkezli sürdürülebilir büyüme ilkesi” yer alır.

Türkiye’nin enerji şirketlerinden biri olarak, uzun vadeli, geleceğe yönelik yatırımlar yaparız.

Tüm yatırımlarımızda, içinde yaşadığımız topluma değer sağlamayı temel sorumluluğumuz olarak benimseriz.

Hizmetlerimizin ülke ekonomisine katma değer yaratması, yenilikçi nitelikte olması ve çevre ile uyumlu olması için çalışırız.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ilkesini, sürdürülebilir büyümenin temel dayanak noktası olarak görürüz.

Sorumlu, etik ve şeffaf bir yönetim anlayışını benimseriz.

Etik Politikası

Etik Davranış Kurallarının tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermelerinin sağlanması ve Etik Davranış Kurallarına uyulması konusunda gerekli çaba ve liderliğin gösterilmesi VIRA GROUP ’de görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin asli görev ve sorumlulukları arasındadır. Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri dokümanının son versiyonunun çalışanlar tarafından okunduğunu, anlaşıldığını ve uygulama taahhüdünü belgelendirme sorumluluğu çalışanların bir üst amirlerine aittir.

Şirketimiz etik değerlere, şeffaf ve adil iş yapış şekline, yasalara uyma, sosyal sorumluluk projelerine ve evrensel insan haklarına verdiği önem ile öncü rolü üstlenerek kurumsal itibar konusunda ilişkide bulunduğu kuruluşlara saygın bir örnek oluşturmaktadır.

Şirketimizin temel davranış ilkelerini kapsayan “VIRA GROUP Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri”:

  • Çalışanlarımızın uyması gereken etik davranışları,
  • Paydaşlarımız ile iletişim ve ilişkilerimizin yönetimi,
  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusundaki yaklaşımlarımızı,
  • Çevresel konulardaki tutumlarımızı kapsamaktadır.

Yorumlar kapatıldı.